Moderátor:

Iva Janálová

Hosté:

Michal David

Karel Černoch

Vašo Patejdl

Premier

Valašica

fotogalerie: